Ukrasno bilje

Podloga za cijepljenje ruža

Izbor i priprema sadne podloge za cijepljenje ruža te postupak cijepljena na čip