Podloga za marelice

Bjelošljiva, crnošljiva, ringlov, trnina, breskva vinogradarka, neke su od podloga koje koristimo za uzgoj marelica.